compartir

Recurso educativo

Información

Técnica

Fecha de Modificación09/11/2011

Archivos

Descarga

Psu Ensayo Online - Horarios Publicación de Facsímiles publicado 11-11-2016 12:52 09-11-2011 10:41 <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td width="144" valign="top" bgcolor="#e9f5df">&nbsp;</td> <td width="103" valign="top" bgcolor="#e9f5df"><strong>Día</strong></td> <td width="75" valign="top" bgcolor="#e9f5df"><strong>Horario</strong></td> <td width="113" valign="top" bgcolor="#e9f5df" align="center"><strong>Estado</strong></td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Lenguaje</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">9 de noviembre<br></td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9 a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214691" target="_top"> <img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a>--> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Matemática</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">8 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!--<a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=228876" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a>--> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Historia </strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">10 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9 a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <!--Ciencias e Historia--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a> --> <!--va a link solo historia--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=227391" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" width="68" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Ciencias Biología</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">10 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Ciencias Física</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">10 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Ciencias Química</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">10 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" width="144" valign="middle" height="30"><strong>Ciencias TP</strong></td> <td class="borde_tabla" width="103" valign="middle" height="30">10 de noviembre</td> <td class="borde_tabla" width="75" valign="middle" height="30">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" valign="middle" align="center" height="30"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> </td> </tr> </tbody> </table> Horarios y acceso a ensayos <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Psu Ensayo_Online Facsimiles Psu Ensayo_Online Facsimiles

Relacionados

Palabras Clave