Loading

compartir

Recurso educativo

Información

Técnica

Fecha de Modificación09/11/2011

Archivos

Descarga

Psu Ensayo Online - Horarios Publicación de Facsímiles publicado 27-10-2016 09:09 09-11-2011 10:41 <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="144">&nbsp;</td> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="103"><strong>Día</strong></td> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="75"><strong>Horario</strong></td> <td align="center" bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="113"><strong>Estado</strong></td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Lenguaje</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">26 de octubre<br></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9 a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" width="68" height="16"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214691" target="_top"> <img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Matemática</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">25 de octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=228876" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width="68" border="0" height="16"> </a>--> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Historia </strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">27 octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9 a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68">--> <!--Ciencias e Historia--> <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> <!--va a link solo historia--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=227391" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" width="68" height="16"> </a> --> <!--<img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16">--> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Biología</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">27 octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> --> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Física</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">27 octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> --> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Química</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">27 octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> --> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias TP</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">27 octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> --> </td> </tr> </tbody> </table> Horarios y acceso a ensayos <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="144">&nbsp;</td> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="103"><strong>Día</strong></td> <td bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="75"><strong>Horario</strong></td> <td align="center" bgcolor="#e9f5df" valign="top" width="113"><strong>Estado</strong></td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Lenguaje</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">19 de octubre<br></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9 a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214691" target="_top"> <img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" width="68" height="16"> --> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Matemática</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">5 de octubre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <!-- <A href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=223223" target=_top><IMG border=0 alt=disponible src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" width=68 height=16> </A> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Historia </strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">7 de septiembre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9 a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" height="16" width="68"> --> <!--Ciencias e Historia--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <!--va a link solo historia--> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=227391" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" width="68" height="16"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Biología</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">28 de septiembre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" width="68" height="16"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Física</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">28 de septiembre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" width="68" height="16"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias Química</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">28 de septiembre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a 24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" width="68" height="16"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> <tr> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="144"><strong>Ciencias TP</strong></td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="103">28 de septiembre</td> <td class="borde_tabla" height="30" valign="middle" width="75">9&nbsp;a&nbsp;24 hrs.</td> <td class="borde_tabla" align="center" height="30" valign="middle"> <!-- <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_inactivo.gif" width="68" height="16"> --> <!-- <a href="http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=214774" target="_top"><img alt="disponible" src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_disponible.gif" border="0" height="16" width="68"> </a> --> <img src="/UserFiles/P0021/Image/psuonline/varias/btn_cerrado.gif" height="16" width="68"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <h3><strong>Acceso a facsímil de Matemática:</strong></h3> <ol> <li>Ingresa a <a href="http://ww2.educarchile.cl/psu" target="_blank">www.educarchile.cl/psu</a></li> <li>Accede a "facsímiles en línea" (ver imagen)<br></li> <li>Selecciona Matemática y en la siguiente pantalla "Ensayo Matemática octubre 2016" (ver imagen)<br></li> </ol> <br> <p><strong></strong></p> <h4><strong>1.</strong></h4> <p></p> <img src="/UserFiles/P0001/Image/PSU/2016/ingresomatem1-b.jpg" alt="Esquema ingreso ensayo" border="4px"><br><br><br> <p><strong></strong></p> <h4><strong>2.</strong></h4> <p></p> <img src="/UserFiles/P0001/Image/PSU/2016/ingresomatem2-b.jpg" alt="Esquema ingreso ensayo 2" border="4px"><br><br><br> <p align="left"><strong></strong></p> <h4><strong>3.</strong></h4> <p></p> <img src="/UserFiles/P0001/Image/PSU/2016/ingresomatem3-b.jpg" alt="Esquema ingreso ensayo 3" border="4px"><br><br><br> --> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Psu Ensayo_Online Facsimiles Psu Ensayo_Online Facsimiles

Relacionados

Palabras Clave

Queremos tu

Opinión